Przedświąteczne zebranie

W dniu 15.12.2016 roku  o godz. 1300 odbyło się przedświąteczne zebranie wszystkich Członków naszego Oddziału. Zebranie rozpoczęliśmy na wiadukcie w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy (nad Al. Jana Pawła II).

Spotkanie przebiegało według następującego programu :

 1. Wizyta na budowie wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 2. Prezentacja projektu remontu wiaduktu, kol. Jan Siuda (restauracja GaSto przy
  ul. Spornej 4 w Bydgoszczy)
 3. Przedstawienie doświadczeń z realizacji remontu wiaduktu, kol. Włodzimierz Sokołowski (restauracja GaSto przy ul. Spornej 4 w Bydgoszczy)
 4. Przekazanie informacji z zebrania Zarządu ZMRP w dniu 28.12.2016 r.
 5. Prezentacja przygotowana prze kol. Krzysztofa Dudka dotycząca przeglądu kronik dokumentujących budowę mostów w Toruniu, w tym most im. Józefa Piłsudskiego
 6. Wolne wnioski i zebranie składek członkowskich.

Seminarium „Nowoczesne rozwiązania w technologiczne Budownictwa mostowego – realizacje 2016/2017”

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku firma GOTOWSKI – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. oraz Sika Poland Sp. z o.o. pod auspicjami Związku Mostowców RP oddział Wielkopolski i Pomorsko-Kujawski zorganizowały seminarium „Nowoczesne rozwiązania w technologiczne Budownictwa mostowego – realizacje 2016/2017”. Spotkanie odbyło się w pięknej scenerii Hotelu Hanza Pałac w Rulewie. Ciekawym punktem programu był także workschop: Wnioski i doświadczenia z realizacji mostowych 2015/2016 – uwagi technologiczne i eksploatacyjne w kontekście regulacji prawnych i gwarancyjnych.

Zebranie Zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Drugie, w bieżącej kadencji, zebranie Zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, odbyło się 28 listopada 2016 roku, w pierwszy dzień Seminarium – Wrocławskie Dni Mostowe. Duże Mosty Wieloprzęsłowe, projektowanie, technologie budowy, monitoring.

Oddział Pomorsko-Kujawski reprezentowany był przez Justynę Sobczak-Piąstkę

Główną tematyką zebrania była dyskusja i przyjęcie projektu nowelizacji Statutu ZMRP.

Postanowiono, że kolejne zebranie Zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w marcu 2017 roku w celu zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów, które planowane jest na czerwiec 2017. Podczas tego zebrania będzie zatwierdzony nowy Statut ZMRP.

Przegłosowano także stawkę członkowską na 2017 rok

 1. Członek zwyczajny – 100 zł
 2. Członek wspierający – 100 zł
 3. Członek będący emerytem lub studentem – 50 zł
 4. Wpisowe – 50 zł

62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Członkowie Oddziału Pomorsko-Kujawskiego brali udział w 62. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy Zdroju.

Podczas sesji problemowej „Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy” został wygłoszony przez przedstawiciela firmy GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe, referat pt. „Prefabrykacja konstrukcji w nietypowych realizacjach stalowych obiektów mostowych”

62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

V. Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – Tradycja i Nowoczesność”

W dniach 9-10 maja 2016 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbyła się V. Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty Tradycja i Nowoczesność”. Organizatorem Konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  przy współudziale Council of Polish Engineers in North America, Firmy GOTOWSKI Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej O/Bydgoszcz, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej O/Pomorsko-Kujawski, Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Konferencję organizowana jest co dwa lata, a jej głównym celem jest przedstawienie szeroko pojętej problematyki mostowej. Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego – „Mosty – Tradycja i Nowoczesność” ma takie imię, ponieważ w Bydgoszczy znajduje się most stalowy przez Wisłę noszący nazwę – „Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego” (Ralph Modjeski). Uroczystość nadania tej nazwy odbyła się w dniu 15 maja 2008 roku, a towarzyszyło jej Międzynarodowe Sympozjum Mostowe oraz wystawa p.n. „Rudolf Modrzejewski – twórca mostów w Ameryce” ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Tematyka organizowanej w dniach 9 ÷ 10 maja 2016 roku Konferencji dotyczyła:

 • problematyki wykonawstwa obiektów mostowych
 • konstrukcji i materiałów stosowanych w mostownictwie
 • technologii budowy i remontów mostów
 • obliczania i projektowania mostów
 • niezawodności i trwałości mostów

W skład komitetu naukowego Konferencji, obok znanych polskich „mostowców” wchodzili także znamienici profesorowie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Patronat honorowy nad imprezą objęli Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy i Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W pierwszym dniu Konferencji gości przywitał przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Adam Podhorecki. Głos zabierali także zaproszeni goście, m.in. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prof. Antoni Bukaluk, Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Zbigniew Ostrowski.

V. Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – Tradycja i Nowoczesność”

Część problemowa Konferencji rozpoczęła się od referatu wygłoszonego przez Jana Płachtę z US Army Corps of Engineers  na temat mostów w USA, przy realizacji których udział brał Rudolf Modrzejewski. Następnie wystąpił Marek Pietrzak – honorowy konsul Węgier z referatem dotyczącym działalności naukowej i inżynierskiej Józefa Szugy Trajtlera, znakomitego węgierskiego inżyniera, który zajmował się między innymi mostownictwem, ale także ratował bydgoską kolej po 1920 roku. Zmarł w 1923 roku, a jego grób znajduje się na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy.

Kolejne referaty w tej sesji dotyczyły głównie historii istniejących obiektów mostowych zarówno w Bydgoszczy jak i np. w Grudziądzu, czy w Ostrołęce. Na podkreślenie zasługuje wystąpienie kolegi Krzysztofa Dudka, promujące opracowywaną monografię pt. „Mosty z biegiem rzek”. Jest to kolejna część monografii o obiektach mostowych województwa kujawsko-pomorskiego, w której tym razem będą prezentowane obiekty mostowe na Wiśle.

SESJA NAUKOWA I

 1. Jan Płachta „POMNIK MODRZEJEWSKIEGO”
 2. Marek Pietrzak „JOZSEF SZUGYI TRAJTLER – SPADKOBIERCA WĘGIERSKIEJ MYŚLI TECHNICZNEJ, KOLEJNICTWA, MOSTOWNICTWA PRZEŁOMU XIX. I XX. WIEKU”
 3. Magdalena Sosnowska, Izabela Kasprzyk, Adam Podhorecki  „CIEKAWA HISTORIA MOSTU IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU”
 4. Tomasz Wierzbicki, Marek Łagoda, Grażyna Łagoda, Paweł Nurek „20 LAT MOSTU IM. MADALIŃSKIEGO W OSTROŁĘCE”
 5. Krzysztof Dudek „MOST IM. GEN. BRYG. PILOTA STANISŁAWA SKALSKIEGO W CHEŁMIE”
 6. Krzysztof Dudek „MOSTY Z BIEGIEM RZEK. MONOGRAFIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, TOM I. WISŁA”
 7. Magdalena Dobiszewska, Justyna Sobczak-Piąstka, Adam Podhorecki „OBIEKTY INŻYNIERSKIE NA KANALE BYDGOSKIM”
 8. Adam Grabowski, Tomasz Janiak, Aleksandra Niespodziana, Maria Olejniczak „MOSTY „SOLIDARNOŚCI” W BYDGOSZCZY”
 9. Paweł Piekarski, Paweł Kula, Piotr Stejbach „ESTAKADA TRAMWAJOWA DO DZIELNICY FORDON – REALIZACJA KLUCZOWEGO OBIEKTU NAJDŁUŻSZEJ TRASY TRAMWAJOWEJ W POLSCE”

W kolejnej sesji poruszano głównie tematykę związaną z projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów mostowych. Zespół prof. Jacka Chróścielewskiego z Politechniki Gdańskiej zaprezentował wyniki prac związanych z przygotowaniem do projektowania przęsła mostu dla pieszych w całości wykonanego z kompozytu. Natomiast zespół projektowy z firmy GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe przedstawił ciekawą realizację mostu nad Wisłą w Kamieniu. Wykonano tam największą w Polsce konstrukcję stalową o przekroju dwóch trapezowych skrzyń ze stężeniami, z przęsłami o rozpiętości 108 m nasuniętą podłużnie nad korytem rzeki.

 1. Kazimierz Flaga „MOSTY ISFAHANU”
 2. Jacek Chóścielewski, Tomasz Ferenc, Tomasz Mikulski, Łukasz Pyrzowski „PROBLEM WALIDACJI W PROJEKTOWANIU KOMPOZYTOWEGO MOSTU PIESZO-ROWEROWEGO”
 3. Krzysztof Wąchalski „NOWOCZESNE ZASTOSOWANIA KOMPOZYTÓW W OBIEKTACH KOMUNIAKCYJNYCH”
 4. Magdalena Dobiszewska, Krzysztof Wrzecion „MODYFIKACJA BETONU W KONSTRUKCJI MOSTOWEJ PRZY ZASTOSOWANIU PYŁU ODPADOWEGO”
 5. Marek Gotowski, Janusz Sochacki, Włodzimierz Sokołowski „MOST NAD WISŁĄ W KAMIENIU. MONTAŻ I SCALANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ”  
 6. Michał Delmaczyński „PROJEKT, REALIZACJA I UTRZYMANIE KŁADEK DLA PIESZYCH NA OSIEDLU USTRONIE W RADOMIU – OD SZCZYTNYCH IDEI DO KATASTROFY EKONOMICZNEJ, TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ”
 7. Adam Bujarkiewicz,  Jacek Sztubecki, Adam Grabowski „ANALIZA PRZEMIESZCZEŃ MOSTU WANTOWEGO W ZMIENNYCH WARUNKACH OBCIĄŻENIA”
 8. Jadwiga Bizon – Górecka, Justyna Binder, Marcin Hering „CZYNNIKI JAKOŚCI NAWIERZCHNI Z ASFALTU LANEGO NA OBIEKTACH MOSTOWYCH – STUDIUM PRZYPADKU”
 9. Mykhaylo Delyavskyy, Krystian Rosiński „ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWA UKŁADU PŁYTOWO –KRATOWEGO W UJĘCIU MAKROELEMENTOWYM”
 10. Piotr Tomala „BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Z ZASTOSOWANIEM PREFABRYKACJI ELEMENTÓW STALOWYCH ORAZ ŻELBETOWYCH”

V. Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – Tradycja i Nowoczesność”

W trzeciej tego dnia sesji ciekawe referaty wygłosił m. in. prof. Andrzej S. Nowak z Auburn University (USA). Dotyczyły one badań i analizy obliczeniowej stuletniego mostu w Alabamie. W wygłaszanych referatach pojawiała się także tematyka dotycząca zastosowania nowych materiałów, czy konstrukcji. Poruszano także niezwykle ważną problematykę związaną z utrzymaniem, przeglądami i remontami obiektów mostowych.

SESJA NAUKOWA III

 1. Olga Iatsko, Andrzej S. Nowak „WIM-BASED LIVE LOAD FOR BRIDGES IN ALABAMA”
 2. Krzysztof Wąchalski „MONTAŻ WSPORNIKOWY MOSTÓW WANTOWYCH”
 3. Rafał Kędra, Magdalena Rucka „ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROPAGACJI FAL SPRĘŻYSTYCH DO DIAGNOSTYKI NAKŁADKOWEGO POŁĄCZENIA DŹWIGARA BLACHOWNICOWEGO”
 4. Marlena Iglewska, Szymon Staszak „ZASTOSOWANIE RUSZOWAŃ PODCZAS BUDOWY MOSTU M-2 W RAMACH TRASY UNIWERSYTECKIEJ W BYDGOSZCZY”
 5. Patryk Wolert, Andrzej S. Nowak „FEM ANALYSIS OF A 100 YEAR OLD REINFORCED CONCRETE FRAMED BRIDGE”
 6. Jarosław Górecki, Dominika Śliżewska „BIM W SŁUŻBIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO”
 7. Tomasz Janiak, Justyna Sobczak-Piąstka „DIAGNOSTYKA ZANIEDBANEGO WIADUKTU DROGOWEGO”
 8. Adam Podhorecki, Magdalena Lachowicz  „MODELOWANIE PARAMETRYCZNE INFORMACJI O BUDYNKACH I BUDOWLACH (BIM) – PODSTAWOWE INFORMACJE”
 9. Marek Kołodziejczyk, Andrzej S. Nowak „FIELD TESTING OF A 100 YEAR OLD MULTI-SPAN BRIDGE IN ALABAMA”

Michał Delmaczyński „ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ BIAŁĄ POD ULICĄ PAŁACOWĄ W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z BUDOWĄ TUNELU PIESZO-ROWEROWEGO – PROJEKTY I REALIZACJA ZADANIA”

Wieczorem w dniu 9 maja odbył się uroczysty koncert w wykonaniu Orkiestry im. Johanna Straussa pod dyrekcją Marka Czekały, a po nim spotkanie towarzyskie w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.

W ciągu obydwu dni, Konferencji towarzyszyła wystawa obrazów prezentujących obiekty mostowe zrealizowane przez firmę GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe z Bydgoszczy.

Krajowy Zjazd Delegatów

W dniu 28 kwietnia 2016 roku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Mostowców RP w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. Z Oddziału Pomorsko-Kujawskiego udział wzięli:

 1. Michał Delmaczyński
 2. Krzysztof Dudek
 3. Marek Gotowski
 4. Adam Podhorecki
 5. Jan Siuda
 6. Justyna Sobczak-Piąstka

Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku Mostowców RP.

Odbyły się także wybory Zarządu ZMRP na X Kadencję:

 1. Arkadiusz MADAJ – przewodniczący
 2. Janusz RYMSZA  – wiceprzewodniczący
 3. Tomasz SIWOWSKI – wiceprzewodniczący
 4. Krzysztof ŻÓŁTOWSKI – wiceprzewodniczący
 5. Tomasz SZATANIK – skarbnik
 6. Łukasz SZUBA – sekretarz

Ponadto w Zarządzie w wyniku wyborów znalazł się kolega Marek GOTOWSKI z Oddziału Pomorsko-Kujawskiego.

Podczas Krajowego Zebrania Delegatów podstawowym tematem poza wyborami była dyskusja na temat uchwalenia nowego Statutu Związku Mostowców RP.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 1 lutego 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP. Podczas zebrania udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd na najbliższą trzyletnią kadencję.

Zostali także wybrani delegacji na Krajowy Zjazd Delegatów Związku Mostowców RP.

W dniu 26 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP. Podczas spotkania miało miejsce ukonstytuowanie Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP.

Skład Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP

 • Justyna Sobczak-Piąstka – przewodnicząca
 • Jan Siuda – zastępca
 • Krzysztof Dudek – skarbnik
 • Michał Delmaczyński – sekretarz
 • Marek Gotowski – członek
 • Adam Podhorecki – członek

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

 • Janusz Matysek – przewodniczący
 • Janusz Nowacki – członek
 • Roman Michalczuk – członek

Zaproszenie na zebranie 11 stycznia

Bydgoszcz dnia 11.01.2016 r.

Wszyscy Członkowie i Kandydaci
Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP zaprasza uprzejmie na Walne Zebranie Członków Związku Mostowców RP w Oddziale Pomorsko-Kujawskim, które odbędzie się dnia 01 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godz 1400 w pomieszczeniach restauracji GA-STO przy ul. Sporna 4 w Bydgoszczy.

W przypadku braku wymaganej większości drugi termin ustala się na godz. 1415.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 4. Sprawozdanie finansowe Skarbnika
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Wybory Przewodniczącego i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 9. Wybór delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów Związku Mostowców RP
 10. Dyskusja nad programem działania Oddziału w latach 2016-2018 roku

Jednocześnie uprzejmie prosimy o opłacenie zaległych składek celem usankcjonowania członkostwa i możliwości czynnego uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania.

Prosimy o przemyślenia w sprawie zgłaszania wniosków na Krajowe Zebranie Delegatów. Zależy nam na zgłaszaniu rozwiązań doskonalenia zasad zachowania na rynku zdobywania pracy, które powinny chronić polskie i lokalne przedsiębiorstwa.

Zgłaszamy propozycje programu działalności Oddziału 2016 r. z prośbą o rozszerzenie.

 1. Zakończenie monografii T.1 „Z biegiem rzek – mosty na Wiśle”
 2. Konferencja im. Rudolfa Modrzejewskiego „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ” – UTP Bydgoszcz
 3. Dzień Mostowca 18 maja św Jana Nepomucena – bieg mostami bydgoskimi
 4. 21 obiektów na pierwszej bezkolizyjnej linii kolejowej Mogilno- Orchowo z lat 1914-1918.

Liczymy na niezawodne przybycie. Proszę podzielić się tym zaproszeniem z Koleżankami/Kolegami , którzy nie mają dostępu do internetu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Za Zarząd Oddziału ZMRP
Jan Siuda

Zebranie członków Oddziału ZMRP

Bydgoszcz dnia 11.01.2016 r

   Wszyscy Członkowie i Kandydaci

                                                                                                                     Oddziału Pomorsko-Kujawskiego

ZMRP

 

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP zaprasza uprzejmie na Walne Zebranie Członków Związku Mostowców RP w Oddziale Pomorsko-Kujawskim, które odbędzie się dnia 01 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godz 1400  w pomieszczeniach restauracji GA-STO przy ul. Sporna 4  w Bydgoszczy.

W przypadku braku wymaganej większości drugi termin ustala się na godz. 1415.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 4. Sprawozdanie finansowe Skarbnika
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Wybory Przewodniczącego i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 9. Wybór delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów Związku Mostowców RP
 10. Dyskusja nad programem działania Oddziału w latach 2016-2018 roku

Jednocześnie uprzejmie prosimy o opłacenie zaległych składek celem usankcjonowania członkostwa i możliwości czynnego uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania.

Prosimy o przemyślenia w sprawie zgłaszania wniosków na Krajowe Zebranie Delegatów. Zależy nam na zgłaszaniu rozwiązań doskonalenia zasad zachowania na rynku zdobywania pracy, które powinny chronić polskie i lokalne przedsiębiorstwa.

Zgłaszamy propozycje programu działalności Oddziału 2016 r z prośbą o rozszerzenie.

 1. Zakończenie monografii T.1 „ Z biegiem rzek – mosty na Wiśle”
 1. Konferencja im. Rudolfa Modrzejewskiego „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ” – UTP Bydgoszcz
 2. Dzień Mostowca 18 maja św Jana Nepomucena – bieg mostami bydgoskimi
 3. 21 obiektów na pierwszej bezkolizyjnej linii kolejowej Mogilno- Orchowo z lat 1914-1918.

Liczymy na niezawodne przybycie. Proszę podzielić się tym zaproszeniem z Koleżankami/Kolegami, którzy nie mają dostępu do internetu.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Za Zarząd Oddziału ZMRP

Jan Siuda

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP organizuje spotkanie organizacyjno-szkoleniowe w dniu 10.12.2015 roku.

Program spotkania

 1. Zapoznanie się z wykonanymi mostem i wiaduktem na Wężle Zachodnim w Bydgoszczy godz. 13:00.
  Zapraszam do skorzystania z parkingu przed kościołem św. Antoniego ul. Nad Torem lub przy przychodni (ul. Grunwaldzka-Ludwikowo).
 2. Zapoznanie się z wykonaną estakadą tramwajową nad stacją kolejową Bydgoszcz Wschód 13:15 14:15
  Zapraszam do skorzystania na terenach stacyjnych na przedłużeniu ul. Sporna
 3. Zebranie w jadłodajni GASTO przy ul. Sporna 4, godz 15:00
  • wykład nt „Optymalizacja deskowań w sektorze inżynieryjnym”
  • prezentacja projektów związanych z budową mostu przez rz. Wisła w Solcu
  • prezentacja projektu mostu przez rz. Brda w ciągu ul. Nad Torem
 4. Sprawy organizacyjne
 5. Posiłek regeneracyjny

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Oddziału ZMRP