Nagrody 2011

Zebranie członków Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP – paździenik 2007

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z zebrania członków Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP, które odbyło się w czerwcu 2007 r. w Chełmnie. W programie m.in. znalazło się oglądanie remontowanego kratowego mostu stalowego przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 1 pod Chełmnem.

Zebranie członków Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP – czerwiec 2007

Zdjęcia z zebrania członków Oddziału pomorsko-Kujawskiego ZMRP, który odbył się w Bydgoszczy w dniu 26. października 2007r. W programie było m.in. zwiedzanie budowy trasy W-Z wraz z estakadą nad torami kolejowymi, ścianami oporowymi i wiaduktem w ciągu ul. Żeglarskiej. Część seminaryjna wraz z prezentacją technologii nasuwania estakady na podpory, przygotowaną przez Włodzimierza Sokołowskiego, odbyła się w Hotelu Maraton.