IV Międzynarodowa Konferencja Mostowa

Serdecznie zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję Mostową im. Rudolfa Modrzejewskiego: Mosty – Tradycja i Nowoczesność w dniach 8-9 maja 2014 r.

Miejscem konferencji będzie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Pałac w Ostromecku koło Bydgoszczy.

Wpłynęło ponad 40 ciekawych referatów. W dużej części omawiane będą problemy wykonawcze przy realizacji inwestycji mostowych.

Poniżej przedstawiamy:

Konferencja jest dedykowana patronowi mostowców – Św. Nepomucenowi

Zarząd ZMRP

Zebranie oddziału

Koleżanki, Koledzy i Sympatycy ZMRP

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP zaprasza na zebranie naszego Oddziału w dniu 24.03.2014 r. o godz. 13:00. Zebranie odbędzie się w restauracji GASTO przy ul. Spornej 4 w Bydgoszczy.

Zasadniczym tematem spotkania będzie technologia wykonania i założenia projektowe dla obiektów inżynierskich z blach stalowych i polietylenu wysokiej gęstości HDPE.

Z uwagi na nierozerwalność spraw mostowych i drogowych w ramach naszego spotkania przedstawiciele firmy Via Con Polska przedstawią technologie wzmacniania słabych podłoży i budowy nowoczesnych konstrukcji ścian oporowych.

Na prelekcję zapraszamy członków SITKom i Zainteresowanych osiągnięciami technologicznymi ostatnich lat w dziedzinie mostownictwa i drogownictwa.

Po prelekcji i dyskusji omawiane będą sprawy związkowe ZMRP.

Serdecznie zapraszam
w imieniu Zarządu ZMRP

Jan Siuda

W razie zapytań proszę o kontakt
również z kol. Czesławem Szczesikiem
reprezentującym SITKom

Życzenia bożonarodzeniowe

Członkom i sympatykom ZMRP

Koleżanki i Koledzy
życzymy Wam radosnych Świąt Bożego Narodzenia
pełnych ciepła.
By w chwilach refleksji na chwilę zatrzymać się
i spostrzec to,
czego nie widać w ciągłym biegu
– proste radości.
Czas Świąt pozwala na rozszerzanie zakresu mostów o te niematerialne, ważniejsze,
bo  międzyludzkie.
W nadchodzącym roku dużo zdrowia, pomyślności w Rodzinach i sukcesów w pracy.

W imieniu Zarządu P-K ZMRP
Jan Siuda

Boże Narodzenie 2013 r.

Zebranie ZMRP

Bydgoszcz 14.09.2013 r

Członkowie i Sympatycy
Oddziału Pomorsko-Kujawskiego
ZMRP

Zarząd Oddziału pomorsko-Kujawskiego ZMRP zaprasza Koleżanki i Kolegów na zwiedzanie  w dniu 27.09.2013 r będących w końcowej fazie realizacji obiektów Trasy Akademickiej w Bydgoszczy. Przewodnikami po trasie i obiektach będą Koledzy pracujący przy budowie obiektów i nadzorze.

Po zwiedzaniu obiektów spotkamy się przy posiłku regeneracyjnym w sąsiedztwie obiektu. Początek spotkania godz.1300 przy Zapleczu Biura Budowy na ul. Toruńskiej nr 43.

Prosimy osoby posiadające dostęp do kasków ochronnych o zabranie go ze sobą. Część kasków będzie możliwa do uzyskania w Biurze Budowy.

W imieniu ZO ZMRP
Jan Siuda

Nagrody 2011

Zebranie członków Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP – paździenik 2007

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z zebrania członków Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP, które odbyło się w czerwcu 2007 r. w Chełmnie. W programie m.in. znalazło się oglądanie remontowanego kratowego mostu stalowego przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 1 pod Chełmnem.

Zebranie członków Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP – czerwiec 2007

Zdjęcia z zebrania członków Oddziału pomorsko-Kujawskiego ZMRP, który odbył się w Bydgoszczy w dniu 26. października 2007r. W programie było m.in. zwiedzanie budowy trasy W-Z wraz z estakadą nad torami kolejowymi, ścianami oporowymi i wiaduktem w ciągu ul. Żeglarskiej. Część seminaryjna wraz z prezentacją technologii nasuwania estakady na podpory, przygotowaną przez Włodzimierza Sokołowskiego, odbyła się w Hotelu Maraton.

Podsumowanie roku 2011

Koleżanki i Koledzy.

Zbliża się koniec 2011 r. i czas na jego podsumowanie.
Zebranie wyjazdowe  w czerwcu 2011 r poświęcone budowie przeprawy mostowej w ciągu ul. Nowoogińskiego w Bydgoszczy. Miałem okazję przedstawić historię obiektu. Jest to przedsięwzięcie mostowe największe w historii Bydgoszczy. W ponad 1600 m trasie większość jest na obiekcie mostowym. Rekord kol. Janusza Sochackiego i Włodzimierza Sokołowskiego w długości przęseł realizowanych został pobity. Ponad 70 m przęsła w moście na ul. Nowołęczyckiej i w wiadukcie na trasie W-Z musiały przesunąć się na drugie miejsce. Od 2013 roku najdłuższe przęsło mostu w Bydgoszczy będzie miało 110 m.  Na budowie dyr. Grzegorz Gajewski z Mostów Łódź omawiał prace fundamentowe i budowy podpór, które są aktualnie realizowane. Wspierał go inspektor nadzoru Michał Delmaczyński. W biurze budowy kol. Włodzimierz Sokołowski wspierany przez kol. Janusza Sochackiego mówili
o projektach technologii montażu i scalania. Problemów wynikających z geometrii konstrukcji, 70 m wysokości pylonu i ciężaru elementów  jest mnóstwo. Zespół projektowy Firmy Gotowski ma dużo pracy. Oczywiście Marek Gotowski zaprosił uczestników zebrania do wytwórni na ul. Glinki gdzie kol. Roman Michalczuk z kol. Januszem Sochackim prezentowali postęp prac nad realizacją zadań.  Później przejechaliśmy na ul. Sporną gdzie kol. Paweł Pietraszak i Krzysztof Bonk omówili zakończone pół roku wcześniej prace na budowie mostu nad rz. Brdą. Kulminacją zebrania było wręczenie srebrnych i brązowych medali XX-lecia ZMRP.

Srebrne medale otrzymali kol. :

Delmaczyński Michał
Dudek Krzysztof
Łochowicz Henryk
Michalczuk Roman
Michalska Bożena
Sobczak – Piąstka Justyna
Sochacki Janusz
Sokołowski Włodzimierz
Szczesik Czesław
Wiśniewski Maciej

Zarząd ZMRP przyznał cztery złote medale XX lecia członkom naszego oddziału. Otrzymali je kol.:

Gotowski Marek
Podhorecki Adam
Siuda Jan
Świtka Romuald
Wszyscy pozostali członkowie Oddziału otrzymali medale brązowe XX-lecia ZMRP.
Nieobecnym na zebraniu czerwcowym medale będą wręczone na zebraniach następnych.
1 lipca 2011 r kol. Czesław Szczesik z grupą 15 osób odwiedził obiekty mostowe na autostradzie A-1 pomiędzy Czerniewicami a Nowe Marzy.
W dniach 18÷22 września w Krynicy odbywała się 57 Konferencja Naukowa komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Na wieczorze mostowym odbyła się uroczystość wręczenia nagród za osiągnięcia w minionym roku. Statuetki za Dzieło Mostowe Roku i to aż dwie  otrzymała Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe z Bydgoszczy. W historii tego medalu jest to pierwszy taki przypadek. Powodem tych wyróżnień są realizacje:
  • zadaszonej kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i drogi gdyńskiej w Gdyni
  • wiaduktu drogowy (płetwa rekina) w ciągu ul. Gdańskiej nad torami PKP w Bydgoszczy.
Dyplom za konstrukcję mostową roku w kategorii obiekt o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych dobrze wpisujący się w otoczenie (płetwa rekina) otrzymał projektant Jan Siuda z Bydgoszczy.
Jan Siuda otrzymał medal ZMRP „Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie”.
Dopełnieniem jesieni 2011r. był medal Prezydenta Bydgoszczy dla kol. Romana Michalczuka za osiągnięcia zawodowe w dziedzinie mostownictwa.
Myślę, że nagrody które otrzymali koledzy z oddziału Pomorsko-Kujawskiego wynikają z zauważalnej pracy całego naszego środowiska. Jesień 2011 r to okres żniw dla Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.
Z okazji zbliżającego się Nowego 2012 Roku życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom wielkiego zdrowia i dostrzegalnych efektów z pracy.
W imieniu Zarządu
Jan Siuda

Zdjęcia nagród w galerii.

Życzenia świąteczne

Boże Narodzenie
Bydgoszcz 2011 r
MostowcyKoleżanki, Koledzy
Aby wszystkie dni w roku
Były tak piękne i szczęśliwe,
jak ten wigilijny wieczór.
Tak mi żal,
Że Wigilia jest tylko krótkim wieczorem.
Wam wszystkim składam serdeczne życzenia
zdrowia, całego zapasu Wiary, Nadziei i Miłości
dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu
sukcesów w pracy

W imieniu
Zarządu Oddziału
Pomorsko-Kujawskiego ZMRP
Jan Siuda

Komunikat

Koleżanki i Koledzy!

W dniach 24-25 maja 2012 r odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego – „Mosty – tradycja i nowoczesność na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTP) w Bydgoszczy. Organizatorem konferencji jest Katedra Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczym  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy współudziale Council of Polish Engineers in North America, Firmy GOTOWSKI sp. z o.o. Bydgoszczy, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej O/Bydgoszcz, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej O/Pomorsko-Kujawski, Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Obecnie komitet organizacyjny dopracowuje szczegóły programu konferencji. Prosimy Zainteresowanych o rezerwację czasu na naszą konferencję. W styczniu 2012 r. podamy szczegółowy program całej imprezy. Liczymy na wystąpienia doświadczonych oraz młodych ambitnych przedstawicieli nauki, projektowania i wykonawstwa.

Zrobimy wszystko, aby czas poświęcony naszej konferencji nie będzie czasem straconym.
Już dzisiaj Wszystkich serdecznie zapraszamy.

W imieniu Organizatorów
Jan Siuda