Wstąp do ZMRP!

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza do wstąpienia w nasze szeregi. W szczególny sposób te słowa kierujemy do młodych – absolwentów kierunków budowlanych, projektantów i osób zatrudnionych w tzw. wykonawstwie. Przynależność do ZMRP to większa możliwość wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i nawiązywania kontaktów.

Ponadto, członkowie ZMRP otrzymują:

 • prawo do czynnego działania w związku – m.in. wybierania władz lokalnego oddziału ZMRP,
 • imienną legitymację członkowską ZMRP,
 • bezpłatny biuletyn ZMRP, zawierający aktualne informacje z życia Związku i Ludzi mostów,
 • specjalną zniżkę w prenumeracie miesięcznika Inżynieria i Budownictwo – fachowego czasopisma dla profesjonalistów z zakresu inżynierii budowlanej.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu w roku 2007 obowiązują następujące wysokości składek członkowskich:

1. Członek zwyczajny 60,00 PLN
2. Członek wspierający (osoba fizyczna) nie mniej niż 60,00 PLN
3. Członek wspierający (osoba prawna) starający się o rekomendację Związku nie mniej niż 2000,00 PLN
4. Członek wspierający (osoba prawna) nie starający się o rekomendację Związku nie mniej niż 500,00 PLN

Informacje o zasadach opłacania składek:

 1. Wpisowe członka zwyczajnego wynosi 50 % składki.
 2. Emeryci i renciści płacą składkę w wysokości 50%.
 3. Wpisowe emerytów i rencistów wynosi 50% rocznej składki dla emerytów i rencistów.
 4. Członek wspierający (osoba prawna) zostaje wpisany do rejestru członków wspierających na okres jednego roku od dnia złożenia deklaracji i opłacenia składki.
 5. Członek wspierający (osoba fizyczna) zostaje wpisany do rejestru członków wspierających od dnia złożenia deklaracji i opłacenia składki.
 6. Członek zwyczajny i wspierający (osoba fizyczna) płaci składkę za każdy rok kalendarzowy.
 7. Członek zwyczajny składający deklarację w pierwszej połowie roku płaci za dany rok wpisowe i całą składkę (np. w roku 2007: 90 zł). Natomiast członek zwyczajny składający deklarację w drugiej połowie roku płaci wpisowe i połowę składki (np. w roku 2007: 60 zł).
 8. Studenci po złożeniu deklaracji członka wspierającego (osoba fizyczna) płacą składkę w wysokości 50% (np. w 2007 r. nie mniej niż 30 zł).

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto danego Oddziału.

Jeśli chcesz zostać członkiem ZMRP, pobierz deklarację, wypełnij i przekaż do Zarządu Pomorsko-Kujawskiego Oddziału ZMRP.