Wstąp do ZMRP!

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza do wstąpienia w nasze szeregi. W szczególny sposób te słowa kierujemy do młodych – absolwentów kierunków budowlanych, projektantów i osób zatrudnionych w tzw. wykonawstwie. Przynależność do ZMRP to większa możliwość wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i nawiązywania kontaktów.

Ponadto, członkowie ZMRP otrzymują:

  • prawo do czynnego działania w związku – m.in. wybierania władz lokalnego oddziału ZMRP,
  • imienną legitymację członkowską ZMRP,
  • bezpłatny biuletyn ZMRP, zawierający aktualne informacje z życia Związku i Ludzi mostów,
  • specjalną zniżkę w prenumeracie miesięcznika Inżynieria i Budownictwo – fachowego czasopisma dla profesjonalistów z zakresu inżynierii budowlanej.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu w roku 2020 obowiązują następujące wysokości składek członkowskich:

1. Członek zwyczajny 120,00 PLN
2. Członek wspierający (osoba fizyczna) nie mniej niż 120,00 PLN
3. Członek wspierający (osoba prawna) starający się o rekomendację Związku nie mniej niż 2000,00 PLN
4. Członek wspierający (osoba prawna) nie starający się o rekomendację Związku nie mniej niż 500,00 PLN

Informacje o zasadach opłacania składek:

  1. Emeryci i renciści płacą składkę w wysokości 50%.
  2. Członek wspierający (osoba prawna) zostaje wpisany do rejestru członków wspierających na okres jednego roku od dnia złożenia deklaracji i opłacenia składki.
  3. Członek zwyczajny i wspierający (osoba fizyczna) płaci składkę za każdy rok kalendarzowy.
  4. Członek zwyczajny składający deklarację w pierwszej połowie roku płaci za dany rok wpisowe i całą składkę roczną. Natomiast składając deklarację w drugiej połowie roku płaci wpisowe i połowę składki.
  5. Wartość wpisowego oraz połowę wartości zebranych składek zatrzymuje Oddział, resztę ze składek przekazuje na konto Krajowej Rady ZMRP.
  6. Studenci po złożeniu deklaracji członka wspierającego (osoba fizyczna) płacą składkę w wysokości 50%.

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto danego Oddziału.

Jeśli chcesz zostać członkiem ZMRP, pobierz deklarację, wypełnij i przekaż do Zarządu Pomorsko-Kujawskiego Oddziału ZMRP.