Aktualne wysokości składek członkowskich

Na podstawie §24 pkt 1 Statutu ZMRP Krajowa Rada ZM RP uchwala, co następuje:

§1. Określa się następujące wysokości składek członków Związku w roku 2020:

1. członek zwyczajny – 120 zł,

2. członek wspierający (osoba fizyczna) – nie mniej niż 120 zł,

3. członek wspierający (osoba prawna) – starający się o rekomendację Związku – nie mniej niż 2000 zł

4. członek wspierający (osoba prawna) – nie starający się o rekomendację Związku – nie mniej niż 500 zł

§2. Przyjęto następujące zasady szczegółowe dotyczące opłacania składek:

1. Emeryci i renciści płacą składkę w wysokości 50%.

2. Członek wspierający (osoba prawna) zostaje wpisany do rejestru członków wspierających na okres jednego roku od dnia złożenia deklaracji i opłacenia składki.

3. Członek zwyczajny i wspierający (osoba fizyczna) płaci składkę za każdy rok kalendarzowy.

4. Członek zwyczajny składający deklaracje w pierwszej połowie roku płaci za dany rok wpisowe i całą składkę roczną. Natomiast składając deklarację w drugiej połowie roku płaci wpisowe i połowę składki rocznej.

5. Wartość wpisowego oraz połowę wartości zebranych składek zatrzymuje Oddział, resztę ze składek przekazuje na konto Krajowej Rady.

6. Studenci, po złożeniu deklaracji członka wspierającego (osoba fizyczna) płacą składkę w wysokości 50%.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, serdecznie zapraszam na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2020 roku (poniedziałek):

  • I termin o godz. 14:00,
  • II termin o godzinie 14:15.

Zebranie odbędzie się w sali 106, budynek C (przy Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ulica Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (dzielnica Fordon).

Z poważaniem

Justyna Sobczak – Piąstka

Wycieczka techniczna – informacje dotyczące dojazdu i parkowania

W związku ze zorganizowanym oglądaniem budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Armii Krajowej, proponuję parkować w pewnym oddaleniu od budowy z uwagi na zatory i niewielką liczbę miejsc parkingowych. Przy kościele nie ma większych szans, by było więcej niż 10 miejsc parkingowych. Dojeżdżając od ul. Kamiennej warto wcześniej zorientować się, czy jest możliwość zaparkowania przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub też na parkingu stacji paliw Orlen, leżącej naprzeciw WORD.

Opuszczając budowę i wyjeżdżając z parkingu warto pamiętać, że organizacja ruchu umożliwia przed wiaduktem zawrócenie w kierunku miasta. Można więc w kierunku Fordonu i obiektów UTP zawrócić do ul. Kamiennej albo jechać w kierunku północnym ulicą Armii Krajowej (na Osielsko) i skręcić w ul. Zamczysko prowadzącą w kierunku Fordonu.

Proszę, w miarę możliwości, o zaopatrzenie się w kaski i kamizelki.

Zebranie członków oddziału i wycieczka techniczna

Koleżanki i Koledzy
Zapraszamy na zebranie Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 roku (piątek) od godziny 14.00. Spotkanie podzielone jest na dwie części:
• Część I od godz. 14.00 dotyczy wizyty na budowie nowego, wschodniego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej.
• Część II rozpocznie się po przyjeździe z wiaduktu, około godz. 15.30 w Restauracji Uniwersyteckiej przy ulicy gen. Władysława Andersa 1, 85-796 Bydgoszcz (przy akademikach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy), dzielnica Fordon.
Porządek tej części spotkania jest następujący:
1. „Modernizacja mostu w ciągu ulicy Mińskiej” – kol. Jan Siuda
2. „140-lecie mostu grudziądzkiego” – kol Krzysztof Dudek
3. Przekazanie informacji z zebrań Zarządu ZMRP
4. Informacje i dyskusja dotycząca obchodów XXV-lecia Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMR
5. Zbieranie składek członkowskich
6. Wolne wnioski
Podczas części II spotkania przewidziano obiad.

Zarząd
Oddziału Pomorsko-Kujawskiego

Wycieczka techniczna

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na wycieczkę techniczną, która odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku (środa) od godziny 14.30. Spotkanie o godzinie 14.30 na budowanym moście wzdłuż drogi S5 nad rzeką Brda w Tryszczynie. W dalszej kolejności przewiduje się zapoznanie z nasuwaniem podłużnym wiaduktu nad linią kolejową w Maksymilianowie. Dojazd we własnym zakresie. W przypadku kłopotów z transportem proszę o wcześniejszą informację. Czas trwania wycieczki szacuje się na około 2 godziny.

Za Zarząd

Justyna Sobczak-Piąstka

Zebranie członków oddziału

Koleżanki i Koledzy

 

Zapraszamy na zebranie Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018
roku (czwartek) o godzinie 15.00 w Restauracji Uniwersyteckiej przy ulicy gen. Władysława Andersa, 85-796 Bydgoszcz
(przy akademikach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy),
dzielnica Fordon.
Proponujmy następujący program spotkania :
1. Prelekcja Profesora Wojciecha Radomskiego pt. „Katastrofa wiaduktu drogowego w Genui we Włoszech”.
2. Wystąpienie inż. Krzysztofa Dudka nt. „Mosty przez Wisłę na terytorium II Rzeczypospolitej w listopadzie
1918 roku”
3. Przekazanie informacji z zebrań Zarządu ZMRP
4. Zbieranie składek członkowskich.
5. Wolne wnioski.
Spotkanie przewidziane jest na ok. 2 godziny.

 

Zarząd
Oddziału Pomorsko-Kujawskiego
Związku Mostowców RP

Konferencja MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

W imieniu Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP zapraszam do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Mostowej im. Rudolfa Modrzejewskiego MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ. Konferencja odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 roku (czwartek) od godz. 10.00 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w budynku Auditorium Novum przy al. prof. S. Kaliskiego 7. Po południu od godz. 17.30 odbędzie się koncert i uroczysta kolacja w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku. Udział w konferencji dla Członków ZMRP jest bezpłatny.

Zmarł Henryk Łochowicz

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy o śmierci naszego Kolegi, serdecznego Przyjaciela,
Członka Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej od początku istnienia Oddziału Pomorsko-Kujawskiego
Henryka Łochowicza
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 5 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 na cmentarzu przy ul. Kossaka w Bydgoszczy.

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Zmarł inż. Sławomir Miernik

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego Kolegi, wieloletniego Członka Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
inż. Sławomira Miernika
Pogrzeb odbędzie się w środę 16 maja 2018 roku o godzinie 15.00 w Wielkim Lubieniu.

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Wyjazd szkoleniowy

Szanowni Koleżanki i Koledzy
Członkowie Oddziału Pomorsko-Kujawskiego
Związku Mostowców RP

 

Zarząd Międzyzakładowego Koła Drogowców i Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP zawiadamiają, że w dniach 15-17 czerwca 2018r. planuje się zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego na budowę drogi S-7 Naprawa – Skomielna Biała, ze szczególnym uwzględnieniem budowy tunelu drogowego w miejscowości Rabka oraz przeprawy mostowej w Białym Dunajcu.
Każdy z uczestników ponosi koszty zakwaterowania (zakładamy około 100-150 zł) oraz koszty wyżywienia (koszt oraz rodzaje posiłków w miejscu pobytu określimy w terminie późniejszym po wyborze miejsca zakwaterowania, posiłki na trasie dojazdów indywidualne). Koszty przejazdów po stronie organizatora.

Wyjazd planowany jest z Bydgoszczy w piątek 15.06.2018 r. o godz. 5:00, a powrót w niedzielę 17.06.2018 r. w godzinach wieczornych. Deklarację udziału proszę składać u Prezesa Zarządu Międzyzakładowego Koła Drogowców w Bydgoszczy kol. Czesława Szczesika (tel. 698-629-739 lub 523-234-572 lub drogą elektroniczną cszczesik@gddkia.gov.pl) w terminie do 12 maja 2018 r. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w imprezie będzie dokonanie wpłaty kosztów zakwaterowania w terminie do 21 maja 2018 r. (koszt ostateczny zakwaterowania zależy od wielkości grupy i możliwości zakwaterowania).

 

Z pozdrowieniami
Justyna Sobczak-Piąstka