Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 1 lutego 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP. Podczas zebrania udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy Zarząd na najbliższą trzyletnią kadencję.

Zostali także wybrani delegacji na Krajowy Zjazd Delegatów Związku Mostowców RP.

W dniu 26 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP. Podczas spotkania miało miejsce ukonstytuowanie Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP.

Skład Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP

 • Justyna Sobczak-Piąstka – przewodnicząca
 • Jan Siuda – zastępca
 • Krzysztof Dudek – skarbnik
 • Michał Delmaczyński – sekretarz
 • Marek Gotowski – członek
 • Adam Podhorecki – członek

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

 • Janusz Matysek – przewodniczący
 • Janusz Nowacki – członek
 • Roman Michalczuk – członek

Zaproszenie na zebranie 11 stycznia

Bydgoszcz dnia 11.01.2016 r.

Wszyscy Członkowie i Kandydaci
Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP zaprasza uprzejmie na Walne Zebranie Członków Związku Mostowców RP w Oddziale Pomorsko-Kujawskim, które odbędzie się dnia 01 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godz 1400 w pomieszczeniach restauracji GA-STO przy ul. Sporna 4 w Bydgoszczy.

W przypadku braku wymaganej większości drugi termin ustala się na godz. 1415.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 4. Sprawozdanie finansowe Skarbnika
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Wybory Przewodniczącego i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 9. Wybór delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów Związku Mostowców RP
 10. Dyskusja nad programem działania Oddziału w latach 2016-2018 roku

Jednocześnie uprzejmie prosimy o opłacenie zaległych składek celem usankcjonowania członkostwa i możliwości czynnego uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania.

Prosimy o przemyślenia w sprawie zgłaszania wniosków na Krajowe Zebranie Delegatów. Zależy nam na zgłaszaniu rozwiązań doskonalenia zasad zachowania na rynku zdobywania pracy, które powinny chronić polskie i lokalne przedsiębiorstwa.

Zgłaszamy propozycje programu działalności Oddziału 2016 r. z prośbą o rozszerzenie.

 1. Zakończenie monografii T.1 „Z biegiem rzek – mosty na Wiśle”
 2. Konferencja im. Rudolfa Modrzejewskiego „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ” – UTP Bydgoszcz
 3. Dzień Mostowca 18 maja św Jana Nepomucena – bieg mostami bydgoskimi
 4. 21 obiektów na pierwszej bezkolizyjnej linii kolejowej Mogilno- Orchowo z lat 1914-1918.

Liczymy na niezawodne przybycie. Proszę podzielić się tym zaproszeniem z Koleżankami/Kolegami , którzy nie mają dostępu do internetu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Za Zarząd Oddziału ZMRP
Jan Siuda

Zebranie członków Oddziału ZMRP

Bydgoszcz dnia 11.01.2016 r

   Wszyscy Członkowie i Kandydaci

                                                                                                                     Oddziału Pomorsko-Kujawskiego

ZMRP

 

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP zaprasza uprzejmie na Walne Zebranie Członków Związku Mostowców RP w Oddziale Pomorsko-Kujawskim, które odbędzie się dnia 01 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godz 1400  w pomieszczeniach restauracji GA-STO przy ul. Sporna 4  w Bydgoszczy.

W przypadku braku wymaganej większości drugi termin ustala się na godz. 1415.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 4. Sprawozdanie finansowe Skarbnika
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Wybory Przewodniczącego i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 9. Wybór delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów Związku Mostowców RP
 10. Dyskusja nad programem działania Oddziału w latach 2016-2018 roku

Jednocześnie uprzejmie prosimy o opłacenie zaległych składek celem usankcjonowania członkostwa i możliwości czynnego uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania.

Prosimy o przemyślenia w sprawie zgłaszania wniosków na Krajowe Zebranie Delegatów. Zależy nam na zgłaszaniu rozwiązań doskonalenia zasad zachowania na rynku zdobywania pracy, które powinny chronić polskie i lokalne przedsiębiorstwa.

Zgłaszamy propozycje programu działalności Oddziału 2016 r z prośbą o rozszerzenie.

 1. Zakończenie monografii T.1 „ Z biegiem rzek – mosty na Wiśle”
 1. Konferencja im. Rudolfa Modrzejewskiego „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ” – UTP Bydgoszcz
 2. Dzień Mostowca 18 maja św Jana Nepomucena – bieg mostami bydgoskimi
 3. 21 obiektów na pierwszej bezkolizyjnej linii kolejowej Mogilno- Orchowo z lat 1914-1918.

Liczymy na niezawodne przybycie. Proszę podzielić się tym zaproszeniem z Koleżankami/Kolegami, którzy nie mają dostępu do internetu.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Za Zarząd Oddziału ZMRP

Jan Siuda

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP organizuje spotkanie organizacyjno-szkoleniowe w dniu 10.12.2015 roku.

Program spotkania

 1. Zapoznanie się z wykonanymi mostem i wiaduktem na Wężle Zachodnim w Bydgoszczy godz. 13:00.
  Zapraszam do skorzystania z parkingu przed kościołem św. Antoniego ul. Nad Torem lub przy przychodni (ul. Grunwaldzka-Ludwikowo).
 2. Zapoznanie się z wykonaną estakadą tramwajową nad stacją kolejową Bydgoszcz Wschód 13:15 14:15
  Zapraszam do skorzystania na terenach stacyjnych na przedłużeniu ul. Sporna
 3. Zebranie w jadłodajni GASTO przy ul. Sporna 4, godz 15:00
  • wykład nt „Optymalizacja deskowań w sektorze inżynieryjnym”
  • prezentacja projektów związanych z budową mostu przez rz. Wisła w Solcu
  • prezentacja projektu mostu przez rz. Brda w ciągu ul. Nad Torem
 4. Sprawy organizacyjne
 5. Posiłek regeneracyjny

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Oddziału ZMRP

Zebranie członków Oddziału ZMRP

Ciele 11.01.2015 r

Członkowie i Sympatycy
Oddziału Pomorsko – Kujawskiego
ZMRP

Koleżanki i Koledzy.
Wszystkiego najlepszego w Nowym 2015 r.
Zapraszamy w dniu 26.01.2015 r o godz. 1300 na zebranie wszystkich członków naszego Oddziału. Zebranie rozpoczynamy na peronie południowym przystanku Bydgoszcz Wschód.
Proponuję program spotkania :
1. Wizyta na budowie wiaduktu tramwajowego nad linią klejową Bydgoszcz Wschód.
2. Prezentacja nowej izolacji firmy SIKA
3. Prezentacja przez firmę VOESSING projektu estakady tramwajowej nad linią kolejową Bydgoszcz Wschód
4. Prezentacja przez firmę VOESSING projektu mostu przez kanał Bydgoski w ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy
5. Propozycje zmian projektu mostu przez kanał zgłaszane przez firmę Skanska.
6. Prezentacja firmy Gotowski realizacji mostu przez rz. Wisła w Kamieniu.
7. Przekazanie informacji z zebrania Zarządu ZMRP w dniu 22.01.2015 r.
8. Wolne wnioski i zebranie składek członkowskich.
Program w pkt 2-8 będzie realizowany w restauracji GA-STO przy ul. Spornej.
W trakcie spotkania przewidywany jest posiłek regeneracyjny.

Za Zarząd
Jan Siuda

Życzenia świąteczne

Życzenia bożonarodzeniowe 2014

Informacja ZMRP

W dniu 8 lutego 2013 r., na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP, dokonano wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję w latach 2013-2015.

 

Zarząd Oddziału:

 

Siuda Jan – przewodniczący
Podhorecki Adam – z-ca przewodniczącego
Sobczak-Piąstka Justyna – sekretarz
Michalczuk Roman – skarbnik
Delmaczyński Michał – członek
Dudek Krzysztof – członek
Gotowski Marek – członek

Komisja Rewizyjna

Matysek Janusz – przewodniczący
Michalska Bożena – członek
Nowacki Janusz – członek

Adres korespondencyjny Oddziału Pomorsko – Kujawskiego ZMRP
ul.Toruńska 300
85-880 Bydgoszcz
(gościnnie w Firmie „GOTOWSKI”)

Kontakty:
Jan Siuda tel. 604-548856 ; e-mail: d.j.siuda@gmail.com
Justyna Sobczak-Piąstka e-mail: justynas@utp.edu.pl
Roman Michajczuk e-mail: Michalczuk.roman@gotowski.pl

Zebranie wyborcze Oddziału

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP zaprasza uprzejmie na Walne Zebranie Członków Związku Mostowców RP w Oddziale Pomorsko-Kujawskim, które odbędzie się dnia 8 lutego 2013 roku (piątek) o godz 1400  w pomieszczeniach restauracji GA-STO przy ul. Spornej 4  w Bydgoszczy.

W przypadku braku wymaganej większości drugi termin ustala się na godz. 1415.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 4. Sprawozdanie finansowe Skarbnika
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Wybory Przewodniczącego i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 9. Wybór delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów Związku Mostowców RP
 10. Dyskusja nad programem działania Oddziału w latach 2013-2015 roku

 

Jednocześnie uprzejmie prosimy o opłacenie zaległych składek celem usankcjonowania członkostwa i możliwości czynnego uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania.

Prosimy o przemyślenia w sprawie zgłaszania wniosków na Krajowe Zebranie Delegatów. Teraz w czasie ograniczenia ilości inwestycji konieczne jest doskonalenie siebie i zasad zachowania na rynku zdobywania pracy, które powinny chronić polskie i lokalne przedsiębiorstwa.

Liczymy na niezawodne przybycie. Proszę podzielić się tym zaproszeniem z Koleżankami/Kolegami, którzy nie mają dostępu do internetu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Za Zarząd Oddziału ZMRP

Jan Siuda

Zebranie Oddziału – Toruń, 1 grudnia 2012r. godz. 10:00

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza Koleżanki i Kolegów na zebranie w dniu 1 grudnia 2012 r. o godz. 10:00.
Spotkanie odbędzie się na zapleczu budowy firmy STRABAG, przy ul. Szosa Lubicka 60 w Toruniu.

Program zebrania:

 1. Prezentacja projektu trasy od ul. Wschodniej do ul. Łódzkiej z przeprawą przez rz. Wisłę w Toruniu – mgr inż. Krzysztof Wąchalski, Pont-Projekt Gdańsk,
 2. Prezentacja dorobku firmy STRABAG – mgr inż. Zbigniew Szubski,
 3. Zwiedzanie budowy – kol. mgr inż. Zbigniew Szubski, mgr inż. Bernard Glapiak, inż. Krzysztof Dudek,
 4. Wnioski i doświadczenia z organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Rudolfa Modrzejewskiego,
 5. Omówienie Monografii „Mosty z biegiem rzek” – kol. Krzysztof Dudek,
 6. Wręczenie medali XX lecia ZMRP,
 7. Wydanie materiałów i wydawnictw ZMRP,
 8. Posiłek regeneracyjny finansowany przez sponsora,
 9. Możliwość uregulowania składek członkowskich i zapisów nowych członków.

Z uwagi na poruszanie się po terenie budowy, prosimy w miarę możliwości, o przyjazd z kaskami ochronnymi. Proszę o przekazanie Koleżankom i Kolegom informacji o zebraniu. Nie zabezpieczamy transportu zbiorowego. Liczymy na skorzystanie ze środków transportu Kolegów. Proszę o zgłaszanie zapotrzebowania na transport na adres: d.j.siuda@gmail.com.

Konferencją im. Rudolfa Modrzejewskigo „Mosty – Tradycja i Nowoczesność”

UWAGA – ZMIANA TERMINU

Wszystkich zainteresowanych III Międzynarodową Konferencją im. Rudolfa Modrzejewskigo „Mosty – Tradycja i Nowoczesność” informujemy o zmianie terminu jej przeprowadzenia.
Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2012 r na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszcz.
Wszystkich Zainteresowanych przepraszamy za zmianę.
W imieniu organizatorów
Jan Siuda