Konferencja MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

W imieniu Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP zapraszam do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Mostowej im. Rudolfa Modrzejewskiego MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ. Konferencja odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 roku (czwartek) od godz. 10.00 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w budynku Auditorium Novum przy al. prof. S. Kaliskiego 7. Po południu od godz. 17.30 odbędzie się koncert i uroczysta kolacja w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku. Udział w konferencji dla Członków ZMRP jest bezpłatny.

Zmarł Henryk Łochowicz

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy o śmierci naszego Kolegi, serdecznego Przyjaciela,
Członka Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej od początku istnienia Oddziału Pomorsko-Kujawskiego
Henryka Łochowicza
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 5 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 na cmentarzu przy ul. Kossaka w Bydgoszczy.

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Zmarł inż. Sławomir Miernik

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego Kolegi, wieloletniego Członka Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
inż. Sławomira Miernika
Pogrzeb odbędzie się w środę 16 maja 2018 roku o godzinie 15.00 w Wielkim Lubieniu.

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Wyjazd szkoleniowy

Szanowni Koleżanki i Koledzy
Członkowie Oddziału Pomorsko-Kujawskiego
Związku Mostowców RP

 

Zarząd Międzyzakładowego Koła Drogowców i Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP zawiadamiają, że w dniach 15-17 czerwca 2018r. planuje się zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego na budowę drogi S-7 Naprawa – Skomielna Biała, ze szczególnym uwzględnieniem budowy tunelu drogowego w miejscowości Rabka oraz przeprawy mostowej w Białym Dunajcu.
Każdy z uczestników ponosi koszty zakwaterowania (zakładamy około 100-150 zł) oraz koszty wyżywienia (koszt oraz rodzaje posiłków w miejscu pobytu określimy w terminie późniejszym po wyborze miejsca zakwaterowania, posiłki na trasie dojazdów indywidualne). Koszty przejazdów po stronie organizatora.

Wyjazd planowany jest z Bydgoszczy w piątek 15.06.2018 r. o godz. 5:00, a powrót w niedzielę 17.06.2018 r. w godzinach wieczornych. Deklarację udziału proszę składać u Prezesa Zarządu Międzyzakładowego Koła Drogowców w Bydgoszczy kol. Czesława Szczesika (tel. 698-629-739 lub 523-234-572 lub drogą elektroniczną cszczesik@gddkia.gov.pl) w terminie do 12 maja 2018 r. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w imprezie będzie dokonanie wpłaty kosztów zakwaterowania w terminie do 21 maja 2018 r. (koszt ostateczny zakwaterowania zależy od wielkości grupy i możliwości zakwaterowania).

 

Z pozdrowieniami
Justyna Sobczak-Piąstka

Zmarł inż. Antoni Popowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 20 marca 2018 roku naszego Kolegi i Przyjaciela
inż. Antoniego Popowskiego
Pogrzeb odbędzie się w piątek 23 marca 2018 roku o godzinie 13.00
w Szpetalu Górnym.

Rodzinie i Jego Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Członkowie i Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Zebranie członków oddziału

Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy na zebranie Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali 205 budynek 2.4 (sala Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) w kampusie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich przy ulicy al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy (dzielnica Fordon).

Proponujmy następujący program spotkania :

 1. Prezentacja propozycji programu studiów dla przygotowywanej specjalności Mosty i drogi szynowe na kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – dr inż. Tomasz Janiak. Dyskusja dotycząca przedstawionej propozycji.
 2. Prezentacja „Obiekt mostowy jako dominanta architektoniczna w terenie”. Tematykę przedstawi  mgr inż. Tadeusz Stefanowski, autor wielu opracowań obiektów mostowych, które z pewnością są wyróżnikami w przestrzeni.
 3. Przekazanie informacji z zebrań Zarządu ZMRP
 4. Zbieranie składek członkowskich.
 5. Wolne wnioski.

Spotkanie przewidziane jest na ok. 2 godziny.

 

Zarząd

Związku Mostowców RP Oddział Pomorsko-Kujawski

Życzenia Świąteczne

Koleżanki i Koledzy

Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych radością i miłością, niosących spokój i nadzieję.
W Nowym Roku spełnienia wszelkich planów, wielu optymistycznych dni oraz szczęścia i powodzenia

życzą członkowie Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP

Wycieczka techniczna

Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy wraz z Zarządem Koła Międzyzakładowego Drogowców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji na wycieczkę techniczną w dniu 17 maja 2017 roku na obiekty drogowe i inżynierskie realizowanej obecnie inwestycji „Obwodnica Ostródy”.

Planowana zbiórka uczestników wycieczki w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 8.30 na placu przy ulicy Żabiej (przy parkingu GDDKiA). Powrót planowany jest na godzinę 19.00. Wyżywienie w trakcie wycieczki własne. Uczestnicy wycieczki powinni ubrać stosowne obuwie ochronne, zabrać ze sobą kamizelki ostrzegawcze i w miarę możliwości kaski.  Przejazd odbędzie się pojazdami służbowymi GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Ze względów logistycznych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 12 maja 217 roku u kolegi Czesława Szczesika (cszczesik@gddkia.gov.pl), tel. 52 323 45 72.

 

Zarząd

Związku Mostowców RP Oddział Pomorsko-Kujawski

Przedświąteczne zebranie

W dniu 15.12.2016 roku  o godz. 1300 odbyło się przedświąteczne zebranie wszystkich Członków naszego Oddziału. Zebranie rozpoczęliśmy na wiadukcie w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy (nad Al. Jana Pawła II).

Spotkanie przebiegało według następującego programu :

 1. Wizyta na budowie wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 2. Prezentacja projektu remontu wiaduktu, kol. Jan Siuda (restauracja GaSto przy
  ul. Spornej 4 w Bydgoszczy)
 3. Przedstawienie doświadczeń z realizacji remontu wiaduktu, kol. Włodzimierz Sokołowski (restauracja GaSto przy ul. Spornej 4 w Bydgoszczy)
 4. Przekazanie informacji z zebrania Zarządu ZMRP w dniu 28.12.2016 r.
 5. Prezentacja przygotowana prze kol. Krzysztofa Dudka dotycząca przeglądu kronik dokumentujących budowę mostów w Toruniu, w tym most im. Józefa Piłsudskiego
 6. Wolne wnioski i zebranie składek członkowskich.

Seminarium „Nowoczesne rozwiązania w technologiczne Budownictwa mostowego – realizacje 2016/2017”

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku firma GOTOWSKI – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. oraz Sika Poland Sp. z o.o. pod auspicjami Związku Mostowców RP oddział Wielkopolski i Pomorsko-Kujawski zorganizowały seminarium „Nowoczesne rozwiązania w technologiczne Budownictwa mostowego – realizacje 2016/2017”. Spotkanie odbyło się w pięknej scenerii Hotelu Hanza Pałac w Rulewie. Ciekawym punktem programu był także workschop: Wnioski i doświadczenia z realizacji mostowych 2015/2016 – uwagi technologiczne i eksploatacyjne w kontekście regulacji prawnych i gwarancyjnych.