Życzenia Świąteczne

Koleżanki i Koledzy

Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych radością i miłością, niosących spokój i nadzieję.
W Nowym Roku spełnienia wszelkich planów, wielu optymistycznych dni oraz szczęścia i powodzenia

życzą członkowie Zarządu Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP