Zebranie oddziału

Koleżanki, Koledzy i Sympatycy ZMRP

Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP zaprasza na zebranie naszego Oddziału w dniu 24.03.2014 r. o godz. 13:00. Zebranie odbędzie się w restauracji GASTO przy ul. Spornej 4 w Bydgoszczy.

Zasadniczym tematem spotkania będzie technologia wykonania i założenia projektowe dla obiektów inżynierskich z blach stalowych i polietylenu wysokiej gęstości HDPE.

Z uwagi na nierozerwalność spraw mostowych i drogowych w ramach naszego spotkania przedstawiciele firmy Via Con Polska przedstawią technologie wzmacniania słabych podłoży i budowy nowoczesnych konstrukcji ścian oporowych.

Na prelekcję zapraszamy członków SITKom i Zainteresowanych osiągnięciami technologicznymi ostatnich lat w dziedzinie mostownictwa i drogownictwa.

Po prelekcji i dyskusji omawiane będą sprawy związkowe ZMRP.

Serdecznie zapraszam
w imieniu Zarządu ZMRP

Jan Siuda

W razie zapytań proszę o kontakt
również z kol. Czesławem Szczesikiem
reprezentującym SITKom