Wyjazd szkoleniowy

Szanowni Koleżanki i Koledzy
Członkowie Oddziału Pomorsko-Kujawskiego
Związku Mostowców RP

 

Zarząd Międzyzakładowego Koła Drogowców i Zarząd Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców RP zawiadamiają, że w dniach 15-17 czerwca 2018r. planuje się zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego na budowę drogi S-7 Naprawa – Skomielna Biała, ze szczególnym uwzględnieniem budowy tunelu drogowego w miejscowości Rabka oraz przeprawy mostowej w Białym Dunajcu.
Każdy z uczestników ponosi koszty zakwaterowania (zakładamy około 100-150 zł) oraz koszty wyżywienia (koszt oraz rodzaje posiłków w miejscu pobytu określimy w terminie późniejszym po wyborze miejsca zakwaterowania, posiłki na trasie dojazdów indywidualne). Koszty przejazdów po stronie organizatora.

Wyjazd planowany jest z Bydgoszczy w piątek 15.06.2018 r. o godz. 5:00, a powrót w niedzielę 17.06.2018 r. w godzinach wieczornych. Deklarację udziału proszę składać u Prezesa Zarządu Międzyzakładowego Koła Drogowców w Bydgoszczy kol. Czesława Szczesika (tel. 698-629-739 lub 523-234-572 lub drogą elektroniczną cszczesik@gddkia.gov.pl) w terminie do 12 maja 2018 r. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w imprezie będzie dokonanie wpłaty kosztów zakwaterowania w terminie do 21 maja 2018 r. (koszt ostateczny zakwaterowania zależy od wielkości grupy i możliwości zakwaterowania).

 

Z pozdrowieniami
Justyna Sobczak-Piąstka