Przedświąteczne zebranie

W dniu 15.12.2016 roku  o godz. 1300 odbyło się przedświąteczne zebranie wszystkich Członków naszego Oddziału. Zebranie rozpoczęliśmy na wiadukcie w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy (nad Al. Jana Pawła II).

Spotkanie przebiegało według następującego programu :

  1. Wizyta na budowie wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy
  2. Prezentacja projektu remontu wiaduktu, kol. Jan Siuda (restauracja GaSto przy
    ul. Spornej 4 w Bydgoszczy)
  3. Przedstawienie doświadczeń z realizacji remontu wiaduktu, kol. Włodzimierz Sokołowski (restauracja GaSto przy ul. Spornej 4 w Bydgoszczy)
  4. Przekazanie informacji z zebrania Zarządu ZMRP w dniu 28.12.2016 r.
  5. Prezentacja przygotowana prze kol. Krzysztofa Dudka dotycząca przeglądu kronik dokumentujących budowę mostów w Toruniu, w tym most im. Józefa Piłsudskiego
  6. Wolne wnioski i zebranie składek członkowskich.