Podsumowanie roku 2011

Koleżanki i Koledzy.

Zbliża się koniec 2011 r. i czas na jego podsumowanie.
Zebranie wyjazdowe  w czerwcu 2011 r poświęcone budowie przeprawy mostowej w ciągu ul. Nowoogińskiego w Bydgoszczy. Miałem okazję przedstawić historię obiektu. Jest to przedsięwzięcie mostowe największe w historii Bydgoszczy. W ponad 1600 m trasie większość jest na obiekcie mostowym. Rekord kol. Janusza Sochackiego i Włodzimierza Sokołowskiego w długości przęseł realizowanych został pobity. Ponad 70 m przęsła w moście na ul. Nowołęczyckiej i w wiadukcie na trasie W-Z musiały przesunąć się na drugie miejsce. Od 2013 roku najdłuższe przęsło mostu w Bydgoszczy będzie miało 110 m.  Na budowie dyr. Grzegorz Gajewski z Mostów Łódź omawiał prace fundamentowe i budowy podpór, które są aktualnie realizowane. Wspierał go inspektor nadzoru Michał Delmaczyński. W biurze budowy kol. Włodzimierz Sokołowski wspierany przez kol. Janusza Sochackiego mówili
o projektach technologii montażu i scalania. Problemów wynikających z geometrii konstrukcji, 70 m wysokości pylonu i ciężaru elementów  jest mnóstwo. Zespół projektowy Firmy Gotowski ma dużo pracy. Oczywiście Marek Gotowski zaprosił uczestników zebrania do wytwórni na ul. Glinki gdzie kol. Roman Michalczuk z kol. Januszem Sochackim prezentowali postęp prac nad realizacją zadań.  Później przejechaliśmy na ul. Sporną gdzie kol. Paweł Pietraszak i Krzysztof Bonk omówili zakończone pół roku wcześniej prace na budowie mostu nad rz. Brdą. Kulminacją zebrania było wręczenie srebrnych i brązowych medali XX-lecia ZMRP.

Srebrne medale otrzymali kol. :

Delmaczyński Michał
Dudek Krzysztof
Łochowicz Henryk
Michalczuk Roman
Michalska Bożena
Sobczak – Piąstka Justyna
Sochacki Janusz
Sokołowski Włodzimierz
Szczesik Czesław
Wiśniewski Maciej

Zarząd ZMRP przyznał cztery złote medale XX lecia członkom naszego oddziału. Otrzymali je kol.:

Gotowski Marek
Podhorecki Adam
Siuda Jan
Świtka Romuald
Wszyscy pozostali członkowie Oddziału otrzymali medale brązowe XX-lecia ZMRP.
Nieobecnym na zebraniu czerwcowym medale będą wręczone na zebraniach następnych.
1 lipca 2011 r kol. Czesław Szczesik z grupą 15 osób odwiedził obiekty mostowe na autostradzie A-1 pomiędzy Czerniewicami a Nowe Marzy.
W dniach 18÷22 września w Krynicy odbywała się 57 Konferencja Naukowa komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Na wieczorze mostowym odbyła się uroczystość wręczenia nagród za osiągnięcia w minionym roku. Statuetki za Dzieło Mostowe Roku i to aż dwie  otrzymała Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe z Bydgoszczy. W historii tego medalu jest to pierwszy taki przypadek. Powodem tych wyróżnień są realizacje:
  • zadaszonej kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i drogi gdyńskiej w Gdyni
  • wiaduktu drogowy (płetwa rekina) w ciągu ul. Gdańskiej nad torami PKP w Bydgoszczy.
Dyplom za konstrukcję mostową roku w kategorii obiekt o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych dobrze wpisujący się w otoczenie (płetwa rekina) otrzymał projektant Jan Siuda z Bydgoszczy.
Jan Siuda otrzymał medal ZMRP „Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie”.
Dopełnieniem jesieni 2011r. był medal Prezydenta Bydgoszczy dla kol. Romana Michalczuka za osiągnięcia zawodowe w dziedzinie mostownictwa.
Myślę, że nagrody które otrzymali koledzy z oddziału Pomorsko-Kujawskiego wynikają z zauważalnej pracy całego naszego środowiska. Jesień 2011 r to okres żniw dla Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.
Z okazji zbliżającego się Nowego 2012 Roku życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom wielkiego zdrowia i dostrzegalnych efektów z pracy.
W imieniu Zarządu
Jan Siuda

Zdjęcia nagród w galerii.