Komunikat

Koleżanki i Koledzy!

W dniach 24-25 maja 2012 r odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego – „Mosty – tradycja i nowoczesność na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTP) w Bydgoszczy. Organizatorem konferencji jest Katedra Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczym  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy współudziale Council of Polish Engineers in North America, Firmy GOTOWSKI sp. z o.o. Bydgoszczy, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej O/Bydgoszcz, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej O/Pomorsko-Kujawski, Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Obecnie komitet organizacyjny dopracowuje szczegóły programu konferencji. Prosimy Zainteresowanych o rezerwację czasu na naszą konferencję. W styczniu 2012 r. podamy szczegółowy program całej imprezy. Liczymy na wystąpienia doświadczonych oraz młodych ambitnych przedstawicieli nauki, projektowania i wykonawstwa.

Zrobimy wszystko, aby czas poświęcony naszej konferencji nie będzie czasem straconym.
Już dzisiaj Wszystkich serdecznie zapraszamy.

W imieniu Organizatorów
Jan Siuda